Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Marguerite Benoit is 'n skoondogter van Marie Madeleine Meuron.