Schaffroth

^^

o sosa Eugène 1849-1923 & sosa Henriette Burgener 1848-1913
o sosa Julia 1872-1949 &1890 sosa Henri Vaucher 1858-1924
...
o Emilie