Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Donderdag 6 Mei 2021, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Vrydag 7 Mei 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Saterdag 8 Mei 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]