Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Jeanne Marie Vaucher en Edouard Bovet, dit Le Chinois.