Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen David Vaucher en Edouard Bovet, dit Le Chinois.