Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Fils Vaucher en Edouard Bovet, dit Le Chinois.