Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Jaques Guye en Edouard Bovet, dit Le Chinois.