Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Marie Cécile Jeanjaquet en Edouard Bovet, dit Le Chinois.