Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Elisa Ducommun-dit-Boudry en Edouard Bovet, dit Le Chinois.