Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Jeanne Chédel en Edouard Bovet, dit Le Chinois.