Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Georges Vaucher en Edouard Bovet, dit Le Chinois.