Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Maandag 21 Junie 2021, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Dinsdag 22 Junie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Woensdag 23 Junie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]