Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Germaine Gertsch is 'n skoondogter van Victorine Erb.