Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Dinsdag 17 Mei 2022, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Woensdag 18 Mei 2022, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Donderdag 19 Mei 2022, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]