Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Saterdag 10 Junie 2023, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Sondag 11 Junie 2023, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Maandag 12 Junie 2023, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]