Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Louise Leuba is 'n skoondogter van Marie Louise Jeanneret.