Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Marie Judith Jeanin en Charles Antoine Vaucher chez le Fèvre.