Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Dinsdag 5 Maart 2024, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Woensdag 6 Maart 2024, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Donderdag 7 Maart 2024, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]