Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Marianne Françoise Carré is 'n skoondogter van Marie Marguerite Contesse.