Marie Elisa Zimmermann

Huwelike en kindersNotas

- SNG id: 231914I
Source: Françoise et Paul FAVRE, SNG, http://www.sngenealogie.ch/
Origine: Oberwil (BE)Bronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik: AEN (M. Kreis)