Jeanne Françoise Tschoumy

Sosa: 5

Huwelike en kindersNotas

Origine: Wiedlisbach (BE)Bronne:
- geboorte: Age au mariage (M. Kreis)
- huwelik: AEV (M. Kreis)