Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Marie Amez-Droz is 'n skoondogter van Amélie Jeanrenaud.