Olympe Gerber

HuwelikeBronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik: AEN (M. Kreis)