Esther Varney

Huwelike en kindersNotas

Origine: Yverdon (VD)
Source: Michel KreisBronne:
- geboorte: Age au décès (M. Kreis)
- oorlede: AEN (M. Kreis)