Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Saterdag 25 September 2021, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Sondag 26 September 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Maandag 27 September 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]