Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Maandag 14 Junie 2021, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Dinsdag 15 Junie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Woensdag 16 Junie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]