Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Sondag 3 Julie 2022, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Maandag 4 Julie 2022, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Dinsdag 5 Julie 2022, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]