Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Jean Vaucher en Marie Louise Benoit.