Sophie Georgina Richard

Huwelike en kindersNotas

Origine: Coffrane (NE)
Source: Michel KreisBronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik, oorlede: AEN (M. Kreis)