Marianne Lisette Petter

Huwelike en kindersNotas

Origine: Lugnorre (VD)
Source: Michel Kreis (SNG et Geneanet)Bronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik: AEN (M. Kreis)