Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Maandag 15 Augustus 2022, dit is die herdenking van...

Môre, Dinsdag 16 Augustus 2022, dit sal wees die herdenking van...

Oormôre, Woensdag 17 Augustus 2022, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]