Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen ? ? en Pierre Clerc.