Emile Edouard Jequier

Sosa: 1

Huwelike en kindersNotas

Origine: Fleurier (NE)
Source: Michel Kreis (SNG et Geneanet)
- SNG id: 166967I
International Genealogical Index (R)
Source: Françoise et Paul FAVRE, SNG, http://www.sngenealogie.ch/Bronne:
- geboorte, huwelik, oorlede: AEN (M. Kreis)