Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Susanne Robert en Marie Berthoud.