David Auguste Besson

Huwelike en kindersNotas

SNG ID: I6375
- SNG id: 167975I
Source: Bernard CUERQ, SNG, http://www.sngenealogie.ch/
Origine: Les Bayards (NE)Bronne:
- geboorte, huwelik, oorlede: AEN (M. Kreis)