Charles Frédéric Bertrand

Huwelike en kindersNotas

Descendance selon S. Parent (Geneanet)Bronne:
- geboorte, huwelik: AEN (M. Kreis)