Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Dinsdag 11 Mei 2021, dit is die huweliksherdenking van...

Geen herdenking môre.

Oormôre, Donderdag 13 Mei 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]