Cécile Henriette Vaucher

Huwelike en kindersNotas

International Genealogical Index (R)
Source: Michel KreisBronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik: AEN (M. Kreis)