Sophie Anaÿse Guye

Sosa: 1

Huwelike en kindersNotas

Origine: Les Bayards (NE)
Source: Michel KreisBronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik: AEN (M. Kreis)