Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Jonas Pierre Pettavel en Marcel Addor.