Jeanne Marthe Barbe

Huwelike en kindersNotas

Source: Michel Kreis (SNG et Geneanet)Bronne:
- geboorte: Age au décès (M. Kreis)
- huwelik: AEG (M. Kreis)
- oorlede: Société genevoise de généalogi (M. Kreis)