Mery Emma Kramer

Huwelike en kindersNotas

Origine: Chevroux (VD)Bronne:
- geboorte: Age au mariage (M. Kreis)
- huwelik: AEN (M. Kreis)