Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Josette marie Moll is die eggenote van 'n kleinseun van Victorine Erb.