Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Josette marie Moll is die skoonma van Pierre Etienne Ernest de Montmollin.