Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Ralph Mackie en Jeanne Marie Leuba.