Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Jonas Philippin en Jeanne Marie Leuba.