Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Uruguay Vaucher en Jeanne Marie Leuba.