Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen N. X. en Jeanne Marie Leuba.