Susanne Marie Berthoud-Esaïe

(Susanne Marie Berthoud-Esaÿe)

HuwelikeBronne:
- doop, huwelik: AEN (M. Kreis)