Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Donderdag 24 Junie 2021, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Vrydag 25 Junie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Saterdag 26 Junie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]