Marguerite Esprite Rebeyrol

Huwelike en kindersNotas

Origine: Avignon (Vaucluse, France)Bronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik: AEN (M. Kreis)