Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Marie Marguerite Du Pasquier en Marie Métraux.